GOLD ACADEMY

O SZKOLE | OFERTA | METODY | GALERIA | KONTAKT
„Granice mojego języka są granicami mojego świata.”
„The limits of my language are the limits of my world.”
“Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.”
Ludwig Wittgenstein

O SZKOLE

Szkoła języków obcych GOLD ACADEMY powstała,
po kilku latach planowania, 8 października 2015 roku.
Zajęcia odbywają się indywidualnie lub, jeśli zbierze się
odpowiednia ilość chętnych, w niewielkich grupach.
Znajdujemy się w Łodzi, niedaleko Niesięcina,
Konstantynowa Łódzkiego,
Rąbienia oraz Aleksandrowa Łódzkiego.
„Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.”
„One language sets you in a corridor of life. Two languages open every door along the way.”
“Mit einer Sprache ist es so, als ob man sein ganzes Leben in einem Korridor verbringt.
Bei zwei Sprachen öffnen sich sämtliche Türen auf dem Weg.”
Frank Smith

OFERTA

EN
DE
W szkole prowadzone są zajęcia z języka angielskiego oraz języka niemieckiego na różnych poziomach. Uczniami są dzieci, młodzież szkolna i dorośli. W zależności od potrzeb oferujemy naukę ogólną języka, a także pomoc w materiale szkolnym, rozwinięcie zakresu szkolnego, powtarzanie, utrwalanie oraz pomoc w przygotowaniu do testów, klasówek, sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i matury.

Na zajęciach wykorzystywane są zarówno podręczniki jak i materiały dodatkowe w formie papierowej i elektronicznej. Najmłodsi uczniowie przyswajają wiedzę także przy pomocy wielu zabaw i prac plastycznych.

Z uwagi na charakter zajęć, do nauki przystąpić można w każdej chwili, niezależnie od okresu roku szkolnego. Terminy ustalane są indywidualnie.

W szkole organizowane są też angielskie zajęcia tematyczne dla najmłodszych (np. Halloween, Mikołajki, Święta). Zajęcia takie trwają od 2 do 4 godzin, organizowane są w soboty. Jest to zabawa połączona z nauką języka, gdzie uczniowie poznają też tradycje związane z danym Świętem, występujące w krajach anglojęzycznych. Na ostatnią godzinę zapraszani są też rodzice.„Ucz się z wczoraj, żyj dla dzisiaj, miej wiarę w jutro. Ważne, aby nie przestawać pytać.”
„Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.”
“Lerne vom Gestern, lebe fürs Heute, hoffe aufs Morgen. Das Wichtigste im Leben ist nicht aufzuhören,
Fragen zu stellen.“
Albert Einstein

METODY

„Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które
mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel
z prawdziwego zdarzenia stara sięza pomocą pytań ujawnić to,
co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć.”
Dzięki indywidualnemu charakterowi zajęć,
metody ustalane są dla każdego osobno, tak,
aby przynosiły zarówno oczekiwane rezultaty,
jak i były ciekawe i przyjemne dla uczniów.
W przypadku wątpliwości odnośnie poziomu
uczniów dorosłych przeprowadzany jest test
pomagający ten poziom ustalić.

Na każdych zajęciach ćwiczone są wszystkie formy
doskonalenia umiejętności językowych:
mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie,
ćwiczenia gramatyczne.

Wykorzystując słowa znanego naukowca, szkoła
pokazuje też, że dzisiaj już większość
nauczycieli „stara się (...) ujawnić to, co uczeń
umie lub czego jest zdolny się nauczyć”.
"By learning you will teach,
by teaching you will learn"
LATIN PROVERB

GALERIA

KONTAKT

Jeżli chcesz się z nami skontaktować
wyslij wiadomość przez formularz
lub skorzystaj z tradycyjnych środków.


A: ul. Złotno 222
94-315 Łódź

T: 791-605-638
M:
O SZKOLE | OFERTA | METODY | GALERIA | KONTAKT
©GOLD ACADEMY | Bafa 2016